Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu

W 2014 roku Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury uruchomiło  „Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu”.  W pierwszej fazie prac wzięto na warsztat Bytom i jego okolice. Stworzenie muzeum było możliwe dzięki zaangażowaniu i pomocy mieszkańców, organizacji, ewangelickich parafii i instytucji Bytomia oraz miejscowości ościennych, a samo ZADANIE ZOSTAŁO DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY BYTOM.

Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu  to witryna, na której prezentowany jest wkład członków społeczności protestanckiej w rozwój kulturalny, ekonomiczny i społeczny Polski. Przez stulecia ewangelicy, zarówno Polacy, jak i Niemcy oraz osadnicy z innych krajów Europy zakładali fabryki, osiedla, szpitale, przytułki, szkoły i instytucje kulturalne na terenach obecnej Polski. Niektórzy kultywowali tradycje przodków, duża część polonizując się  stawała się pełnoprawną częścią społeczeństwa polskiego. II wojna światowa przyniosła niespotykaną skalę zbrodni na narodzie polskim i w jej konsekwencji ewangelicy, często utożsamiani z Niemcami, opuścili w dużej części nasz kraj. Czasem z własnej woli, czasem zmuszeni do wyjazdu, czasem uciekali jako współpracownicy najeźdźców. Niemniej ich wkład w rozwój Polski i jej regionów jest niepodważalny, a świadectwa w postaci fabryk, kamienic, przytułków szpitali i innych budowli pozostały. Pozostała po nich wszystkich pamięć i historia. Niestety jest ona często zapominana lub pomijana. Chcemy uzupełnić tę wiedzę, szczególnie wobec procesu jednoczenia się Europy, poszukiwania wspólnej historii i tworzenia dobrobytu wszystkich państw europejskich na bazie scalającego Europejczyków chrześcijaństwa, bez względu na wyznanie i kultywowaną liturgię. „Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu” gromadzi wybrane zeskanowane zdjęcia i dokumenty, plany, krótkie teksty i audiowizualne wspomnienia.

Zwracamy uwagę na artykuł Pani Ewy Koj
„Masakra w Miechowicach: rekonstrukcja zbrodni”.

Zwracamy uwagę na artykuł Pana Artura Michalskiego „Tropami śląskich ewangelikaliów. Fotoreportaż”.