Lokalne tradycje szkutnicze –

budowa płaskodennej pychówki

Istotną częścią regionalnego dziedzictwa kulturowego w Polsce jest zmarginalizowana w ostatnich latach żegluga rzeczna i związany z nią transport, rybołówstwo, handel oraz turystyka wodna. Były one możliwe dzięki różnym statkom, barkom, tratwom i łodziom, których przeznaczenie i sposób użytkowania, a przede wszystkim technologię budowy przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie, ponieważ te środki transportu różniły się od siebie w zależności od charakteru nurtu rzek i linii brzegowych na danym terenie. Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury odtworzyło jedną z historycznie udokumentowanych łodzi lokalnych, tzw. nieszawkę, łódź nieszawską lub łodygę, dokumentując proces jej budowy. Projekt obejmował także wystawę fotograficzną, konferencję i koncert instrumentalno-wokalny.

Filmiki edukacyjne i informacyjne dotyczące pychówki, prezentowane przez Tomasza Szczęsnego i Jakuba Gołębiewskiego:

Dokumentacja fotograficzna:

Referaty na konferencji wygłosili:
dr hab. Krzysztof Woźniak, „Wierzby, wiatraki i żółty ser. Opowieść o osadnikach olęderskich” PDF do pobrania
Anna Seemann-Majorek, „Ewangelickie diakonaty na obecnym obszarze Polski na przełomie XIX i XX wieku” PDF do pobrania
Zbigniew Stasiak, „Czym pływano po Wiśle – przegląd konstrukcji drewnianych łodzi wiślanych w oparciu o badania archeologiczne
i etnograficzne” PDF do pobrania
Aldona Nocna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Opisy podróży Wisłą z Warszawy do Ciechocinka” PDF do pobrania
Tomasz Szczęsny, „Historia, budowa i sposób wykorzystania łodzi nieszawskie” PDF do pobrania

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020”.
„Subsidised by the National Centre for Culture under the programme EtnoPolska 2020”.