Spektakl „Stary kościół miechowski”

W XIX wieku nastąpił wielki rozwój Górnego Śląska, jego przemysłu i kultury. Działo się to za sprawą przede wszystkim dwóch narodowości – Niemców i Polaków. Istotne to jest o tyle, że ten region na przestrzeni wieków należał do różnych państw i podlegał różnym władcom. Ostatnie dwa wieki to niesamowicie szybki wzrost gospodarczy, postęp społeczny i rozkwit kulturalny. Stało się to za sprawą obu nacji zamieszkujących Górny Śląsk. Poemat Norberta Bonczyka, pisany po polsku i opowiadający o prawdziwych wydarzeniach i prawdziwych ludziach jest dowodem na pierwiastek polski w historii Górnego Śląska. Przypomnimy go literaturoznawcom oraz zaprezentujemy tym osobom, które o nim nigdy nie słyszały. „Stary kościół miechowski. Obrazek obyczajów wiejskich w narzeczu górnośląskiem” opowiada o budowie Kościoła p.w. Świętego Krzyża w Miechowicach dzięki wsparciu i pomocy Marii Winckler, żony Franciszka Wincklera, jednego z twórców przemysłowej wielkości Górnego Śląska, po rozebraniu w 1853 starego, niszczejącego, katolickiego kościółka polskich mieszkańców Miechowic. W 2019 roku mija 140 lat od powstania poematu, a ponadto 2019 rok został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiem rokiem Powstań Śląskich. Daje to powód do przypomnienia tego dzieła, podkreślającego polskość Śląska, pisanego piękną polszczyzną i związanego z dziejami rodów budujących wielkość i bogactwo Górnego Śląska: Katowic, Bytomia i innych miast okręgu. Po adaptacji na wersję sceniczną spektakl został zaprezentowany 24 października 2019 roku w Bytomskim Centrum Kultury.

,,Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019″.

,,Subsidised by the National Centre for Culture under the programme EtnoPolska 2019″.