Protestanci dla Rzeczypospolitej

30 listopada 2017 roku w Instytucie Europejskim w Łodzi Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury zaprezentowało wystawę „Protestanci dla Rzeczypospolitej”, przygotowywaną w ramach programu „Niepodległa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa pokazuje sylwetki wybranych polskich protestantów, którzy mieli wielki wkład w walkę o odzyskanie lub utrzymanie niepodległości Polski, głównie w wieku XIX i XX. Zostało to przedstawione jako proces historyczny, rozpoczęty staraniami o podmiotowość języka polskiego i kultury narodowej w XVI wieku, poprzez udział w budowaniu ideowej, etycznej i gospodarczej wielkości I Rzeczypospolitej i wkład w walkę o niepodległość w czasie rozbiorów. Ukazani zostali bohaterowie powstań, ale i naukowcy, pisarze, artyści i przedsiębiorcy. Na koniec twórcy niepodległości Polski i żołnierze o nią walczący.
Patronatów honorowych udzielili Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.
Partnerami zadania są: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Instytut Europejski w Łodzi, Poczta Polska i Ksero-Hydra.
Patronatów medialnych udzielili: TVP 3 Łódź, Radio Łódź, „CzasyPismo”, „Znaki Czasu”, „Rynek Łódzki”, „Wiara i Mundur”, „Magazyn Akademicki – Koncept” oraz „Luteranie.pl”.
Poczta Polska każdego uczestnika wernisażu obdarowała znaczkiem wyemitowanym z okazji 500-lecia Reformacji.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.