Muzeum

Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu  to witryny, w których prezentowany jest wkład członków społeczności protestanckiej w rozwój kulturalny, ekonomiczny i społeczny województw i miast  lub związanych tematycznie z ewangelicyzmem na Ziemiach Polskich. Przez stulecia Ewangelicy, zarówno Polacy, jak i Niemcy i osadnicy z innych krajów Europy zakładali fabryki, osiedla, szpitale, przytułki, szkoły i instytucje kulturalne na terenach obecnej Polski. Niektórzy kultywowali tradycje przodków, duża część polonizując się  stawała się pełnoprawną częścią społeczeństwa polskiego w czasie zaborów, jak i w wolnej II Rzeczypospolitej. II wojna światowa przyniosła niespotykaną skalę zbrodni na narodzie polskim i w jej konsekwencji Ewangelicy, często utożsamiani z Niemcami, opuścili w dużej części nasz kraj. Czasem z własnej woli, czasem zmuszeni do wyjazdu, czasem uciekali jako współpracownicy najeźdźców. Niemniej ich wkład w rozwój Polski i jej regionów jest niepodważalny, a świadectwa w postaci fabryk, kamienic, przytułków szpitali i innych budowli pozostały. Pozostała po nich wszystkich pamięć i historia. Niestety jest ona zapominana i pomijana. Czas to naprawić i uzupełnić tę wiedzę wśród mieszkańców Polski oraz rodaków pozostających na emigracji. Należy uzupełnić tę wiedzę szczególnie wobec procesu jednoczenia się Europy, poszukiwania wspólnej historii i tworzenia dobrobytu wszystkich państw europejskich na bazie scalającego Europejczyków chrześcijaństwa, bez względu na wyznanie i kultywowaną liturgię. To właśnie proponuje Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury. Wirtualne „Muzeum Ewangelicyzmu” przewiduje gromadzenie w internecie wybranych zeskanowanych zdjęć i dokumentów, planów, krótkich tekstów i audiowizualnych wspomnień przede wszystkim starszych Ewangelików, przynoszących nam świadectwo historii mówionej. Planujemy rozwijanie zawartości muzeum w sposób ciągły, zależny jedynie od tempa zdobywania materiału i możliwości finansowych.

Dziękujemy wszystkim osobom odwiedzającym nas w internecie. Cieszymy się, że Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu Bytomia i Okolic spotkało się z takim zainteresowaniem z Państwa strony. Dążymy wszystkimi siłami, aby uzupełnić je jak najszybciej. Staramy się też stworzyć podobne „placówki” w innych regionach naszego kraju.