Lokalne tradycje szkutnicze – budowa płaskodennej pychówki

Istotną częścią regionalnego dziedzictwa kulturowego w Polsce jest zmarginalizowana w ostatnich latach żegluga rzeczna i związany z nią transport, rybołówstwo, handel oraz turystyka wodna. Były one możliwe dzięki różnym statkom, barkom, tratwom i łodziom, których przeznaczenie i sposób użytkowania, a przede wszystkim technologię budowy przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie, ponieważ te środki transportu różniły się od siebie w zależności od charakteru nurtu rzek i linii brzegowych na danym terenie. Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury dąży do odtworzenia jednej z historycznie udokumentowanych łodzi lokalnych, tzw. nieszawki, dokumentując proces jej budowy. Projektowi towarzyszy wystawa fotograficzna, konferencja i koncert zespołu Indivi-duo.
Wstęp wolny. Obowiązują zasady prowadzenia imprez w czasie pandemii w dniu konferencji na terenie Ciechocinka.
„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020”.
„Subsidised by the National Centre for Culture under the programme EtnoPolska 2020”.
Program konferencji:
11.00 Otwarcie konferencji i przywitanie gości. Krótka charakterystyka projektu i prezentacja partnerów.
11.15 Referat – dr hab. Krzysztof Woźniak, Uniwersytet Łódzki „Wierzby, wiatraki i żółty ser. Opowieść o osadnikach olęderskich”
12.10 Referat – mgr Anna Seemann-Majorek, Uniwersytet Śląski „Ewangelickie diakonaty na obecnym obszarze Polski na przełomie XIX i XX wieku”
12.50 Referat – Zbigniew Stasiak, Uniwersytet Warszawski „Czym pływano po Wiśle – przegląd podstawowych konstrukcji drewnianych łodzi wiślanych w oparciu o badania archeologiczne i etnograficzne”
 13.30 Przerwa
13.45 Referat – Aldona Nocna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika „Opisy podróży Wisłą z Warszawy do Ciechocinka”
14.30 Referat – Tomasz Szczęsny „Historia, budowa i sposób wykorzystania łodzi nieszawskiej”
15.10 Dyskusja
15.30 Przerwa
16.00 Koncert zespołu Indivi-duo