Wystawy

Odradzanie się niepodległej Polski po latach zabiorów było procesem kilkuletnim i zróżnicowanym w zależności od regionu kraju. Chcielibyśmy pokazać wkład i znaczenie działań ewangelików w przyłączanie Śląska do macierzy, ale i związany z tym ich udział w konferencji pokojowej w Wersalu i inne starania o odzyskanie jak największej części historycznych ziem polskich dla tworzącej się II Rzeczypospolitej. To rzecz mało znana, a ważna z powodów edukacji społeczeństwa i ciągłości kultury Polski. Projekt jest finansowany z Darowizny otrzymanej od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, w ramach Konkursu grantowego „Patroni Roku”.

Zdjęcie z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości wymaga od całego społeczeństwa „przetrawienia” wydarzeń z dwudziestowiecznej historii naszej Ojczyzny, aby w pełni zrozumieć i docenić wysiłek naszych niedalekich przodków, włożony w walkę o wolność, wielkość, bezpieczeństwo i bogactwo naszego Państwa. Aby ta ogólnonarodowa refleksja była możliwa, konieczne jest zgłębienie wiedzy o ówczesnych wizjach politycznych, przedsięwzięciach ekonomicznych i działaniach militarnych oraz bohaterach tych narodowych batalii. W przypadku walk o niepodległość należy przypomnieć tych bohaterów niepodległości, od których zależała strategia i taktyka prowadzonych wojen i bitew, także tych o zasięgu lokalnym. Czyli wodzów, generałów, sztabowców – jednym słowem dowódców. Wysiłek całego narodu nie przyniósłby Polsce wolności, gdyby nie ich wiedza, doświadczenie, odwaga i patriotyzm. Wielu z tych generałów znamy z filmów, telewizji, książek i podręczników, ale nazwiska i wyczyny zostały zapomniane lub celowo w okresie komunizmu pomniejszone albo zatarte. Dlatego istniała potrzeba stworzenia miejsca, w którym by przypomniano…

więcej >>>

30 listopada 2017 roku w Instytucie Europejskim w Łodzi Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury zaprezentowało wystawę „Protestanci dla Rzeczypospolitej”, przygotowywaną w ramach programu „Niepodległa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa pokazuje sylwetki wybranych polskich protestantów, którzy mieli wielki wkład w walkę o odzyskanie lub utrzymanie niepodległości Polski, głównie w wieku XIX i XX. Zostało to przedstawione jako proces historyczny, rozpoczęty staraniami o podmiotowość języka polskiego i kultury narodowej w XVI wieku, poprzez udział w budowaniu ideowej, etycznej i gospodarczej wielkości I Rzeczypospolitej i wkład w walkę o niepodległość w czasie rozbiorów. Ukazani zostali bohaterowie powstań, ale i naukowcy, pisarze, artyści i przedsiębiorcy. Na koniec twórcy niepodległości Polski i żołnierze o nią walczący. Patronatów honorowych udzielili Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Partnerami zadania są: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Instytut Europejski w Łodzi, Poczta Polska i Ksero-Hydra.…

więcej >>>

3/3