Koncerty i Prelekcje

W grudniu 2017 roku odbył się cykl czterech wykładów w Warszawie pod wspólnym tytułem „Zasłużenie dla Warszawy – Śródmieścia – historie mniej lub bardziej znane”. Przeprowadziliśmy je przy ulicy Marszałkowskiej 7, w lokalu zaprzyjaźnionego z EStoK Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Tematy: 1/ Piłsudski, Beck, Starzyński – politycy, 2/ Bracia Kuźwowie – AK-owcy, 3/ Wedlowie – cukiernicy, 4/ Gebethnerowie i Wolffowie – wydawcy. Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków dzielnicy Warszawa-Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.   Relacje z prelekcji: Filmiki reklamowe:

Zadanie „Prelekcje o wolności słowa, demokracji i opozycji antykomunistycznej w PRL wzbogacone o piosenki z podziemia, internowania i salonów opozycyjnych” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. W czasie spotkań zostanie zaprezentowany dorobek łódzkiej opozycji antykomunistycznej, od końca lat 60-tych do upadku systemu komunistycznego. Liczne piosenki przypomną, co się śpiewało i czego słuchało się w salonach opozycyjnych, w ośrodkach internowania, więzieniach i podczas działalności podziemnej.            

W ramach przypadającej na 2016 rok 150. rocznicy urodzin Ewy von Tiele-Winckler Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury zorganizowało  uroczyste obchody, poświęcone pamięci jednej z najbardziej rozpoznawalnych Bytomianek i przede wszystkim jednej z najważniejszych postaci dobroczynności na ziemiach polskich . Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury przeprowadziło konkursy: plastyczny, fotograficzny i recytatorski dla dzieci i młodzieży. Ponadto odbyła się konferencja naukowa pt: „Historia protestantyzmu i dobroczynności na Ziemiach Śląskich w XIX i XX wieku. W 150. rocznicę urodzin Matki Ewy” oraz koncert artystów polskich i zagranicznych. Powstały dwie publikacje, o których wspominamy w innym miejscu. Główna część obchodów odbyła się jesienią 2016 roku.   Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Bytom. Partnerem w działaniach Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach.

3/3