Author Archives: Domek

  „Protestancki męczennik – patriota polski” Ksiądz Aleksander Falzmann urodził się w Łodzi 24 sierpnia 1887 roku. Był synem przemysłowca Alojzego Falzmanna i Emilii Gröne. Miał kilkoro rodzeństwa. Do 1905 roku uczył się w łódzkim gimnazjum o profilu humanistycznym, ale po zamknięciu szkoły z powodu strajku kontynuował naukę w Kijowie, mieszkając u starszej, zamężnej już siostry Joanny Klikarowej i tam zdał egzamin maturalny. W latach 1908 – 1912 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Dorpacie (obecnie Tartu w Estonii), jedynej uczelni w Rosji carskiej kształcącej teologów protestanckich. Ks. Aleksander Falzmann 8 grudnia 1912 roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, został ordynowany przez superintendenta Juliusza Burschego w kościele Św. Jana w Łodzi (obecnie rzymskokatolicki kościół oo. jezuitów), gdzie podjął służbę jako wikariusz. Wkrótce ożenił się z Łucją Seiler, a 30 listopada 1913 roku przyszedł na świat ich syn – Karol Aleksander. Ks. Aleksander Falzmann z małżonką W 1914 roku zaczął administrować parafią…

więcej >>>

„Strażniczka Pamięci” Marta Grudke, urodziła się 15 października 1929 roku w Przanowicach [niektóre źródła podają nazwę Pszonowice lub Pszanowice] w powiecie Brzeziny koło Łodzi. Uczęszczała do szkoły ewangelickiej w Żakowicach, a później w Koluszkach. Marta Grudke w dniu konfirmacji. Przed zakończeniem II wojny światowej rozpoczęła naukę w szkole handlowej, której nie ukończyła. Zawieruchy wojenne sprawiły, że przerwała naukę i podjęła pracę. Początkowo pracowała w Łodzi opiekując się dziećmi łódzkiej sędzi. Następnie podjęła zatrudnienie w kuchni w szpitalu w Tomaszowie. Pracowała wówczas wśród katolickich zakonnic poznając uroki życia w habicie. Praca w szpitalu. Marta Grudke stoi w środku. Za namową ewangelickiego biskupa Karola Kotuli przyjechała na Śląsk do Miechowic. Pierwszy raz uczestniczyła w Tygodniu Ewangelizacyjnym organizowanym na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach [Do 1951 roku Miechowice były samodzielną gminą. W wyniku reformy administracyjnej zostały włączone do Bytomia]. Pod wpływem przeżyć, jakich doświadczyła w trakcie Tygodnia postanowiła przerwać pracę w szpitalu i zaangażowała…

więcej >>>

Projekt „Kamienie Pamięci – Z modlitwą Ojczyźnie 1939–1989”, realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. 28 maja 2015 odbył się w Białymstoku finał prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej projektu pt. „Kamienie Pamięci”. Z całego kraju zjechali się jego uczestnicy. Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury reprezentował prezes zarządu, Artur Michalski. Z przyjemnością skonstatowaliśmy, że oprócz osób upamiętnianych przez EStoK – siostry Marty Grudke i księdza Aleksandra Falzmanna – przywrócono pamięć o dwóch innych ewangelickich duchownych: księdzu Edmundzie Friszke (przygotowali Magda Komosa i Andrzej Arian z ZSKŚiA w Giżycku) oraz księdzu Henryku Wegenerze-Wojnowskim (przygotowała Szkoła Podstawowa numer 51 w Bytomiu). W czasie wielogodzinnego, doskonale przygotowanego spotkania nawiązano wiele kontaktów, a nawet podjęto rozmowy o wspólnych przedsięwzięciach w różnych regionach Polski, niezależnie od wyznania uczestników lub opisywanych i upamiętnianych bohaterów.                       Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć >>>>>

33/33