Author Archives: Domek

W grudniu 2017 roku odbył się cykl czterech wykładów w Warszawie pod wspólnym tytułem „Zasłużenie dla Warszawy – Śródmieścia – historie mniej lub bardziej znane”. Przeprowadziliśmy je przy ulicy Marszałkowskiej 7, w lokalu zaprzyjaźnionego z EStoK Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Tematy: 1/ Piłsudski, Beck, Starzyński – politycy, 2/ Bracia Kuźwowie – AK-owcy, 3/ Wedlowie – cukiernicy, 4/ Gebethnerowie i Wolffowie – wydawcy. Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków dzielnicy Warszawa-Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.   Relacje z prelekcji: Filmiki reklamowe:

30 listopada b.r. w Instytucie Europejskim w Łodzi Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury zaprezentowało wystawę „Protestanci dla Rzeczypospolitej”, przygotowywaną w ramach programu „Niepodległa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa pokazuje sylwetki wybranych polskich protestantów, którzy mieli wielki wkład w walkę o odzyskanie lub utrzymanie niepodległości Polski, głównie w wieku XIX i XX. Zostało to przedstawione jako proces historyczny, rozpoczęty staraniami o podmiotowość języka polskiego i kultury narodowej w XVI wieku, poprzez udział w budowaniu ideowej, etycznej i gospodarczej wielkości I Rzeczypospolitej i wkład w walkę o niepodległość w czasie rozbiorów. Ukazani zostali bohaterowie powstań, ale i naukowcy, pisarze, artyści i przedsiębiorcy. Na koniec twórcy niepodległości Polski i żołnierze o nią walczący. Patronatów honorowych udzielili Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Partnerami zadania są: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Instytut Europejski w Łodzi, Poczta Polska, Ksero-Hydra i Maine…

więcej >>>

Zadanie „Prelekcje o wolności słowa, demokracji i opozycji antykomunistycznej w PRL wzbogacone o piosenki z podziemia, internowania i salonów opozycyjnych” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Zadanie „Prelekcje o wolności słowa, demokracji i opozycji antykomunistycznej w PRL wzbogacone o piosenki z podziemia, internowania i salonów opozycyjnych” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. W czasie spotkań zostanie zaprezentowany dorobek łódzkiej opozycji antykomunistycznej, od końca lat 60-tych do upadku systemu komunistycznego. Liczne piosenki przypomną, co się śpiewało i czego słuchało się w salonach opozycyjnych, w ośrodkach internowania, więzieniach i podczas działalności podziemnej.            

  26 listopada br. w Bytomskim Centrum Kultury odbył się uroczysty koncert, objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.   Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Bytom.    

Okolicznościowa kartka pocztowa Dzięki staraniom EStoK, Poczta Polska wyemitowała we wrześniu 2016 r. okolicznościową kartkę pocztową z okazji 150 rocznicy urodzin Matki Ewy z Miechowic. Jest ona dostępna we wszystkich placówkach pocztowych.

Grupy rekonstrukcji historycznych – działania oddolne na rzecz krzewienia kultury narodowej. Zobacz raport z badań.   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach uroczystych obchodów 150.lecia urodzin Matki Ewy z Miechowic odbyła się 20 października 2016 r. w Centrum Ewangelickim im. Matki Ewy konferencja naukowa „Historia protestantyzmu i dobroczynności na Ziemiach Polskich w XIX i XX wieku. W 150. rocznicę urodzin Matki Ewy”.               Hanna Paszko                                                                   Norbert Kępiński               Artur Michalski                                                                   Barbara Posłuszna i Monika Cieślar

W ramach uroczystych obchodów 150. lecia urodzin Matki Ewy z Miechowic, Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury zorganizowało dla dzieci i młodzieży trzy konkursy: – plastyczny – fotograficzny – recytatorski Rozstrzygnięcie konkursów odbyło się 29.09.2016 roku podczas uroczystej Gali Finałowej w Szkole Podstawowej nr 33 w Miechowicach. Zapraszamy do wycieczki 1:    

W 2016 roku Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury wydało dwie publikacje książkowe w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin Matki Ewy. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Bytom. .                     

20/33