Author Archives: Domek

Wystawa „Bitwa Warszawska na plakatach i w odezwach” Edgar Vincent wicehrabia D’Abergnon – dyplomata brytyjski, naoczny świadek polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej uznał ją za osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata. Powstrzymanie bolszewików w pochodzie na zachód Europy zyskało znaczenie równe zatrzymaniu Persów pod Maratonem lub Hunów na Polach Katalaunijskich. Podobnie do obu tych bitew naprzeciwko siebie stawały nie tylko narody, ale i odmienne kultury oraz wizje organizacji państwa. W dodatku Polacy i ich sojusznicy dążyli do zupełnie innych celów niż atakująca ze wschodu Armia Czerwona. Po zdobyciu władzy w Rosji bolszewicy chcieli zniszczyć postanowienia pokoju wersalskiego i po podbiciu jak największych połaci Europy ustanowić Międzynarodową Republikę Rad. Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość i wszelkimi siłami starała się ją utrzymać, stając w dodatku przed koniecznością walki zbrojnej lub dyplomatycznej o tereny pozostające przez dekady lub wieki pod rządami sąsiadów. Jednocześnie przyszło walczyć o Śląsk, Wielkopolskę, Mazury i olbrzymie…

więcej >>>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

więcej >>>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

więcej >>>

Lokalne tradycje szkutnicze – budowa płaskodennej pychówki   Zapraszamy do zapoznania się z rezultatmi projektu na stronie www.w-muzeum-e.pl   Istotną częścią regionalnego dziedzictwa kulturowego w Polsce jest zmarginalizowana w ostatnich latach żegluga rzeczna i związany z nią transport, rybołówstwo, handel oraz turystyka wodna. Były one możliwe dzięki różnym statkom, barkom, tratwom i łodziom, których przeznaczenie i sposób użytkowania, a przede wszystkim technologię budowy przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie, ponieważ te środki transportu różniły się od siebie w zależności od charakteru nurtu rzek i linii brzegowych na danym terenie. Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury dąży do odtworzenia jednej z historycznie udokumentowanych łodzi lokalnych, tzw. nieszawki, dokumentując proces jej budowy. Projektowi towarzyszy wystawa fotograficzna, konferencja i koncert zespołu Indivi-duo. „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020”. „Subsidised by the National Centre for Culture under the programme EtnoPolska 2020”. 28 września 2020 roku w Miejskim Centrum Kultury odbyła się konferencja.…

więcej >>>

Wirtualne spacery po zabytkach polskiego protestantyzmu

Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury postanowiło w atrakcyjny sposób pokazać w internecie wybrane, polskie zabytki, związane z ewangelikami, którzy przez ostatnie 500 lat wnieśli ogromny wkład w polską kulturę, gospodarkę, naukę, wojskowość i dobroczynność, a przeważająca część tej spuścizny nie jest opisana i pokazana w internecie, nikt o nich nie opowiada i nikt po nich nie oprowadza. Chcemy to zmienić i „wyciągnąć te obiekty z lokalności, podnieść na poziom ogólnie znanego przez społeczeństwo dziedzictwa narodowego, zainteresować Polaków fascynującą historią dbałości mniejszości wyznaniowych w Rzeczypospolitej o wielkość i bogactwo Ojczyzny.

 

więcej >>>

Istotną częścią regionalnego dziedzictwa kulturowego w Polsce jest zmarginalizowana w ostatnich latach żegluga rzeczna i związany z nią transport, rybołówstwo, handel oraz turystyka wodna. Były one możliwe dzięki różnym statkom, barkom, tratwom i łodziom, których przeznaczenie i sposób użytkowania, a przede wszystkim technologię budowy przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie, ponieważ te środki transportu różniły się od siebie w zależności od charakteru nurtu rzek i linii brzegowych na danym terenie. Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury dąży do odtworzenia jednej z historycznie udokumentowanych łodzi lokalnych, tzw. nieszawki, dokumentując proces jej budowy. Projektowi towarzyszy wystawa fotograficzna, konferencja i koncert zespołu Indivi-duo. Wstęp wolny. Obowiązują zasady prowadzenia imprez w czasie pandemii w dniu konferencji na terenie Ciechocinka. „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020”. „Subsidised by the National Centre for Culture under the programme EtnoPolska 2020”. Program konferencji: 11.00 Otwarcie konferencji i przywitanie gości. Krótka charakterystyka projektu i prezentacja partnerów. 11.15…

więcej >>>

Odradzanie się niepodległej Polski po latach zabiorów było procesem kilkuletnim i zróżnicowanym w zależności od regionu kraju. Chcielibyśmy pokazać wkład i znaczenie działań ewangelików w przyłączanie Śląska do macierzy, ale i związany z tym ich udział w konferencji pokojowej w Wersalu i inne starania o odzyskanie jak największej części historycznych ziem polskich dla tworzącej się II Rzeczypospolitej. To rzecz mało znana, a ważna z powodów edukacji społeczeństwa i ciągłości kultury Polski. Projekt jest finansowany z Darowizny otrzymanej od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, w ramach Konkursu grantowego „Patroni Roku”.

W XIX wieku nastąpił wielki rozwój Górnego Śląska, jego przemysłu i kultury. Działo się to za sprawą przede wszystkim dwóch narodowości – Niemców i Polaków. Istotne to jest o tyle, że ten region na przestrzeni wieków należał do różnych państw i podlegał różnym władcom. Ostatnie dwa wieki to niesamowicie szybki wzrost gospodarczy, postęp społeczny i rozkwit kulturalny. Stało się to za sprawą obu nacji zamieszkujących Górny Śląsk. Poemat Norberta Bonczyka, pisany po polsku i opowiadający o prawdziwych wydarzeniach i prawdziwych ludziach jest dowodem na pierwiastek polski w historii Górnego Śląska. Przypomnimy go literaturoznawcom oraz zaprezentujemy tym osobom, które o nim nigdy nie słyszały. „Stary kościół miechowski. Obrazek obyczajów wiejskich w narzeczu górnośląskiem” opowiada o budowie Kościoła p.w. Świętego Krzyża w Miechowicach dzięki wsparciu i pomocy Marii Winckler, żony Franciszka Wincklera, jednego z twórców przemysłowej wielkości Górnego Śląska, po rozebraniu w 1853 starego, niszczejącego, katolickiego kościółka polskich mieszkańców Miechowic. W 2019 roku…

więcej >>>

80. rocznica wybuchu II wojny światowej wymaga od całego społeczeństwa „przetrawienia” wydarzeń z tej tragicznej części historii naszej Ojczyzny, aby w pełni zrozumieć rozmiar niemieckich zbrodni, jakich dopuścili się najeźdźcy na obywatelach naszego kraju, bez względu na ich pochodzenie, religię czy narodowość. Doskonale ukazuje i tę zbrodnię, i ofiary, i moralnie oraz prawnie uczciwe podejście Polaków i Polski jako państwa do hekatomby wojennej treść sztuki teatralnej „Proces”. Została ona napisana przez uznanego pisarza i literaturoznawcę Krzysztofa Ćwiklińskiego i opublikowana w formie książkowej w roku 2017 dzięki dotacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Została już zrealizowana jako słuchowisko przez Teatr Polskiego Radia, ale do tej pory nie miała swojej premiery scenicznej. Dramat opowiada ona o procesie sądowym, który odbył się w 1948 roku w Krakowie i w którym skazano na śmierć zbrodniarza wojennego Josefa Friedricha Bühlera, zastępcę Hansa Franka i premiera rządu Generalnego Gubernatorstwa w czasie II wojny światowej. Postać mecenasa Rappaporta,…

więcej >>>

Zdjęcie z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości wymaga od całego społeczeństwa „przetrawienia” wydarzeń z dwudziestowiecznej historii naszej Ojczyzny, aby w pełni zrozumieć i docenić wysiłek naszych niedalekich przodków, włożony w walkę o wolność, wielkość, bezpieczeństwo i bogactwo naszego Państwa. Aby ta ogólnonarodowa refleksja była możliwa, konieczne jest zgłębienie wiedzy o ówczesnych wizjach politycznych, przedsięwzięciach ekonomicznych i działaniach militarnych oraz bohaterach tych narodowych batalii. W przypadku walk o niepodległość należy przypomnieć tych bohaterów niepodległości, od których zależała strategia i taktyka prowadzonych wojen i bitew, także tych o zasięgu lokalnym. Czyli wodzów, generałów, sztabowców – jednym słowem dowódców. Wysiłek całego narodu nie przyniósłby Polsce wolności, gdyby nie ich wiedza, doświadczenie, odwaga i patriotyzm. Wielu z tych generałów znamy z filmów, telewizji, książek i podręczników, ale nazwiska i wyczyny zostały zapomniane lub celowo w okresie komunizmu pomniejszone albo zatarte. Dlatego istniała potrzeba stworzenia miejsca, w którym by przypomniano…

więcej >>>

10/33