Aktualności

Wystawa „Bitwa Warszawska na plakatach i w odezwach” Edgar Vincent wicehrabia D’Abergnon – dyplomata brytyjski, naoczny świadek polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej uznał ją za osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata. Powstrzymanie bolszewików w pochodzie na zachód Europy zyskało znaczenie równe zatrzymaniu Persów pod Maratonem lub Hunów na Polach Katalaunijskich. Podobnie do obu tych bitew naprzeciwko siebie stawały nie tylko narody, ale i odmienne kultury oraz wizje organizacji państwa. W dodatku Polacy i ich sojusznicy dążyli do zupełnie innych celów niż atakująca ze wschodu Armia Czerwona. Po zdobyciu władzy w Rosji bolszewicy chcieli zniszczyć postanowienia pokoju wersalskiego i po podbiciu jak największych połaci Europy ustanowić Międzynarodową Republikę Rad. Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość i wszelkimi siłami starała się ją utrzymać, stając w dodatku przed koniecznością walki zbrojnej lub dyplomatycznej o tereny pozostające przez dekady lub wieki pod rządami sąsiadów. Jednocześnie przyszło walczyć o Śląsk, Wielkopolskę, Mazury i olbrzymie…

więcej >>>

Lokalne tradycje szkutnicze – budowa płaskodennej pychówki   Zapraszamy do zapoznania się z rezultatmi projektu na stronie www.w-muzeum-e.pl   Istotną częścią regionalnego dziedzictwa kulturowego w Polsce jest zmarginalizowana w ostatnich latach żegluga rzeczna i związany z nią transport, rybołówstwo, handel oraz turystyka wodna. Były one możliwe dzięki różnym statkom, barkom, tratwom i łodziom, których przeznaczenie i sposób użytkowania, a przede wszystkim technologię budowy przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie, ponieważ te środki transportu różniły się od siebie w zależności od charakteru nurtu rzek i linii brzegowych na danym terenie. Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury dąży do odtworzenia jednej z historycznie udokumentowanych łodzi lokalnych, tzw. nieszawki, dokumentując proces jej budowy. Projektowi towarzyszy wystawa fotograficzna, konferencja i koncert zespołu Indivi-duo. „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020”. „Subsidised by the National Centre for Culture under the programme EtnoPolska 2020”. 28 września 2020 roku w Miejskim Centrum Kultury odbyła się konferencja.…

więcej >>>

Wirtualne spacery po zabytkach polskiego protestantyzmu

Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury postanowiło w atrakcyjny sposób pokazać w internecie wybrane, polskie zabytki, związane z ewangelikami, którzy przez ostatnie 500 lat wnieśli ogromny wkład w polską kulturę, gospodarkę, naukę, wojskowość i dobroczynność, a przeważająca część tej spuścizny nie jest opisana i pokazana w internecie, nikt o nich nie opowiada i nikt po nich nie oprowadza. Chcemy to zmienić i „wyciągnąć te obiekty z lokalności, podnieść na poziom ogólnie znanego przez społeczeństwo dziedzictwa narodowego, zainteresować Polaków fascynującą historią dbałości mniejszości wyznaniowych w Rzeczypospolitej o wielkość i bogactwo Ojczyzny.

 

więcej >>>

Nasze realizacje

Spektakle
Zrealizowaliśmy dwa spektakle teatralne: „Proces” Krzysztofa Ćwiklińskiego (w reżyserii Małgorzaty Flegel) i „Stary kościół miechowski” według poematu księdza Norberta Bonczyka (w reżyserii Bogusława Słupczyńskiego).

Wystawy
Stworzyliśmy trzy wystawy: "Protestanci dla Rzeczypospolitej", „Twórcy i bohaterowie odzyskania niepodległości – generałowie II Rzeczypospolitej” i „Ewangelicy na rzecz niepodległej Polski w czasie Powstań Śląskich”.

Wirtualne Muzeum
W latach 2014 – 2015 zbudowaliśmy wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu Bytomia i Okolic, które do tej pory rozbudowujemy i wzbogacamy o kolejne eksponaty. Znajdują się wśród nich audiowizualne relacje, zdigitalizowane dokumenty i galerie zdjęć.
Koncerty i Prelekcje
Przeprowadziliśmy m.in. prelekcje: „Zasłużeni dla Warszawy – Śródmieścia – historie mniej lub bardziej znane” oraz „Prelekcje o wolności słowa, demokracji i opozycji antykomunistycznej w PRL wzbogacone o piosenki z podziemia i salonów opozycyjnych”.

Obserwatorium kultury
W roku 2016 przeprowadziliśmy badania „Grupy rekonstrukcji historycznych – działania oddolne na rzecz krzewienia kultury narodowej”. Raport z badań można pobrać w formie PDF.


Pozostałe działania
W dorobku mamy między innymi film dokumentalny o Matce Ewie z Miechowic, zorganizowanie obchodów jej 150. rocznicy urodzin, wydanie okolicznościowych książek o Matce Ewie i zdobycie dwóch „Kamieni pamięci” w IPN.