Koncerty i prelekcje

Prelekcje o wolności słowa, demokracji i opozycji antykomunistycznej w PRL wzbogacone o piosenki z podziemia, internowania i salonów opozycyjnych

Zadanie „Prelekcje o wolności słowa, demokracji i opozycji antykomunistycznej w PRL wzbogacone o piosenki z podziemia, internowania i salonów opozycyjnych” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

W czasie spotkań zostanie zaprezentowany dorobek łódzkiej opozycji antykomunistycznej, od końca lat 60-tych do upadku systemu komunistycznego. Liczne piosenki przypomną, co się śpiewało i czego słuchało się w salonach opozycyjnych, w ośrodkach internowania, więzieniach i podczas działalności podziemnej.

Zasłużenie dla Warszawy – Śródmieścia – historie mniej lub bardziej znane

W grudniu 2017 roku odbył się cykl czterech wykładów w Warszawie pod wspólnym tytułem „Zasłużenie dla Warszawy – Śródmieścia – historie mniej lub bardziej znane”. Przeprowadziliśmy je przy ulicy Marszałkowskiej 7, w lokalu zaprzyjaźnionego z EStoK Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Tematy: 1/ Piłsudski, Beck, Starzyński – politycy, 2/ Bracia Kuźwowie – AK-owcy, 3/ Wedlowie – cukiernicy, 4/ Gebethnerowie i Wolffowie – wydawcy.

Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków dzielnicy Warszawa-Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.