Pomagamy

Wśród członków Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury nie brakuje osób o dobrym sercu, zaangażowanych w różne charytatywne akcje. Wchodząc w poszczególne zakładki możesz poznać obszary działalności naszych przyjaciół i osobiście wesprzeć ich pracę. Pamiętaj, że dla Ewangelika praca jest wartością samą w sobie, a nie jedynie środkiem do osiągnięcia ekonomicznego dobrobytu.  Dlatego nie pytaj „po co to robimy i ile z tego mamy”. Zapytaj lepiej „Jak to się robi?” i przyłącz się do nas.  Zapraszamy.