Nasze książki

„Jedność w różnorodności”

Zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Trzeciej Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Teologów pod red. dr. Artura Jemielity.

WARSZAWA 2020

Recenzja naukowa dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT Redaktor prowadzący i korekta dr Artur Jemielita Wydanie 1, Warszawa 2020 Za treść artykułów przedstawionych w książce i wyrażony w nich światopogląd odpowiadają poszczególni autorzy.

„Ancilla Domini. Półtora wieku miłości Bogu i służby bliźnim”

Redakcja: Anna Seemann-Majorek i Artur Michalski
Współpraca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bytomiu — Miechowicach

Książka wydana w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin Matki Ewy.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Bytom.

„Z dziejów protestantyzmu i dobroczynności na Ziemiach Polskich w XIX i XX wieku. W 150. rocznicę urodzin Matki Ewy”

Ewy Recenzent: prof. dr hab. Konrad Tatarowski
Redakcja: Anna Seemann-Majorek Współpraca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bytomiu — Miechowicach

Książka wydana w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin Matki Ewy.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Bytom.