Nagroda 2015

W roku 2015 przyznano dwie Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy.

W kategorii indywidualnej statuetka trafiła w ręce dra Janusza Cholewińskiego, kierownika medycznego i wiceprezesa Stowarzyszenia „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio” w Byczynie.

W kategorii zbiorowej dla podmiotu reprezentującego sferę przedsiębiorczą przyznano statuetkę firmie Marco Sp. z o.o. z Gliwic za szereg działań o charakterze charytatywnym, integrujących ludzi wokół wspólnych wartości.

Uroczystość uświetnił występ młodej artystki, Barbary Lorenc, która jako pierwsza zagrała na odrestaurowanych organach w Ciszy Syjonu.