Nina Fukuoka

Nowy utwór na skrzypce, marimbę, obiekty oraz elektronikę

W bieżącym roku Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury realizuje zadanie >Nina Fukuoka – Nowy utwór na skrzypce, marimbę, obiekty oraz elektronikę<, które „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”.

Utwór Niny Fukuoka – Nowy utwór na skrzypce, marimbę, obiekty oraz elektronikę powstaje w 2022 roku. Prawykonania dokonają Wojciech Koprowski (skrzypce) i Julianna Siedler-Smuga (marimba) podczas koncertu w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w ramach festiwalu „Festiwal Audio Art” w Krakowie w dniu 20.11.2022. roku.

Dźwięki otaczającego świata kształtują nasz sposób postrzegania rzeczywistości od najmłodszych lat. Osoba wychowana w górach zatęskni za śpiewem ptaków ze stron rodzinnych będąc w wielkim mieście; ktoś, kto zna srogie zimy doceni szum morza i dźwięk wiatru w tropikalnym klimacie. Dźwięki przyrody mają znaczenie emocjonalne, bo są związane z naszym codziennym życiem, przypominają nam o zdarzeniach z życia, które chcemy, lub nie, zapomnieć. Niosą także ze sobą informacje, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą stanowić źródło materiału do powstania utworu.
Kompozytorkę od dłuższego czasu fascynuje sposób, w jaki otoczenie obiektów martwych, zwierząt i przyrody wpływa na nasz stan emocjonalny. Po napisaniu utworu oraz dwóch instalacjach inspirowanych dźwiękami ogrodów japońskich, chciałaby kontynuować ten wątek. Praca nad nowym utworem polega na odtwarzaniu wspomnień, szukaniu dotychczas spotkanych, ale także zupełnie nowych, nieistniejących obiektów dźwiękowych (tzw. object sonore), analizowaniu danych, które ze sobą niosą oraz rozpoznaniu ich ładunku emocjonalnego. Forma utworu będzie płynnym przebiegiem zdarzeń, połączonych ze sobą poprzez wykorzystanie „map myśli” (tzw. „mind maps”), które powstają w ścisłej współpracy z wykonawcami. Pojawiające się nowe lub powracające komunikaty dźwiękowe będą prowadzić formę w otwarty sposób, choć momentami pełną napięć, bez określonej konkluzji. Elektronika (w programie Ableton Live 10) będzie opierała się na playbacku kwadrofonicznym, gdzie poszczególne ścieżki będą podlegały specjalizacji. Instrumenty będą także nagłośnione, a ich dźwięk przetworzony elektronicznie. Utwór będzie immersyjnym doświadczeniem dźwiękowym, a także wizualnym ze względu na obiekty wykorzystane do produkcji określonych dźwięków. Kompozytorka dotychczas wielokrotnie współpracowała z Julianną Siedler-Smugą, dla której napisała „Koncert na marimbę i orkiestrę” (2011) oraz solowy utwór na marimbę z elektroniką „Belgian rare groove and breakbeat” (2015). Natomiast skrzypce to główny instrument kompozytorki ze szkoły muzycznej I i II stopnia, który pojawia się w większości jej wcześniejszych oraz obecnych utworów.