VII edycja – 2016

 

 … za to, że byli Polakami…

VII edycji projektu patronują słowa z mowy Przeciw Katylinie Cycerona: Cum tacent, clamant (Milcząc, wołają), jakże wymowne wobec działań podjętych przez stalinowski reżim w celu wymazania z pamięci potomnych losów bohaterów. Słowa te stały się także tytułem wystawy Instytutu Pamięci Narodowej, która jest zapisem poszukiwań szczątków ofiar systemu komunistycznego, prowadzonych przez IPN w kwaterze „Ł” na warszawskich Powązkach w latach 2012 i 2013 w ramach projektu „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956.”

Chcemy zachęcić uczestników do odszukania i upamiętnienia bohaterów, którzy za działalność, postawę i walkę o wyznawane wartości złożyli najwyższą ofiarę, ofiarę życia.  Ich nazwiska stalinowska propaganda chciała wymazać z pamięci przyszłych pokoleń zacierając ślady zbrodni poprzez m.in. utajnianie miejsc pochówku.

„W latach 1944–1956 wskutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło ponad pięćdziesiąt tysięcy osób, straconych na mocy wyroków sądowych, zamordowanych i zmarłych w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, zabitych w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych. Znaczną część ofiar stanowili członkowie antykomunistycznego ruchu oporu, kontynuujący walkę zbrojną do początku lat pięćdziesiątych.

Ich ciała grzebano w utajnionych i w większości nieznanych do dziś miejscach: na i w pobliżu cmentarzy, w pobliżu siedzib aparatu bezpieczeństwa, w lasach i na poligonach wojskowych. Niektóre przekazywano także do zakładów anatomii. Dla szybszego zatarcia śladów stosowano niekiedy środki chemiczne przyspieszające rozkład szczątków. Do lat osiemdziesiątych włącznie zlikwidowano prawie wszystkie kwatery ze szczątkami więźniów okresu stalinowskiego.” (Na podstawie www.poszukiwnaia.ipn.gov.pl)

Uczestnicy wykonując zadania projektu wskazują konkretne osoby i utrwalają pamięć o nich. Każda z postaci, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostanie upamiętniona wirtualnym kamieniem na mapie przygotowanej na stronie www.pamięć.pl/kamienie_pamieci.